En bøtte med strøsand er effektiv forebygging

Fall- og bruddskader på grunn av glatte vinterveier utgjør en stor kostnad for samfunnet. Både unge og eldre blir hver vinter satt ut av spill på grunn av isglatte veier.

Re, som tidligere var egen kommune, har hatt en tradisjon med å dele ut sandbøtter og strøsand til pensjonister over 67 år helt siden 2007. Dette har de fortsatt med også etter sammenslåing med Tønsberg, og HER kan du lese mer om denne ordningen. Det er kommunen og pensjonistforeningene som i fellesskap har gått sammen om å få til denne tjenesten. Tallenes tale viser at Re har færre hoftebrudd blant sine innbyggere enn andre sammenlignbare kommuner, og de er ikke i tvil om at det skyldes nettopp dette tiltaket med utdeling av sand. 

Byrådet i Oslo kommune hadde i sitt budsjett for vinteren 17/18 satt av penger til å måke og strø mer i byen og på gangveier. For å satse litt ekstra på de friske eldre, og ikke bare de som er pleietrengende, ble det også satt av penger til aldersvennlige turveier i marka og beskrivelser og skilting av disse, og til benker og sitteplasser der eldre ferdes, og her skulle det også måkes og strøs skikkelig. Det kan se ut som beredskapen siden den gang har blitt dårligere og dårligere, og legevakts-mottakene kan nå melde om rekordhøye tall for ulike typer beinbrudd på glattisen denne vinteren. Fallskader hos eldre er et stort og alvorlig problem. Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet utgjør fallskader 80 prosent av alle skader og ulykker hos eldre. Slike fallskader kan føre til tap av selvstendighet og nedsatt livskvalitet

Kanskje temaet beredskap og strøsand er noe flere kommuner og deres eldreråd bør ta tak i, og nyttiggjøre seg erfaringene fra Re?

bigstock-Patient-with-broken-leg-in-a-p-148068047.jpg
@