En dårlig ide å diskriminere 80+

15. mars 2011

Medfinansieringsmodellen som har vært foreslått i samhandlinsgreformen, er klart forstått slik at personer i alederen 80+ ikke skulle gis sykehusbehandling på linje med yngre pasienter. Protestene mot denne soleklare diskrimineringen har vært mange og sterke - også fra LOP og samarbeidspartnerne i Sf. - Vi har fått flere tilbakemeldinger om at dette er en dårlig ide. Mange oppfatter et slik aldersskille som stigmatiserende. Derfor vil jeg gå inn for å innføre kommunal medfinansiering for alle uavhengig av alder, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til ANB forleden.

Seniorrådgiver Jorunn Litland i Helse- og omsorgsdepartementet sier til lop.no at forslagene til ny folkehelselov ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny nasjonal helse- og omsorgsplan blir lagt fram til våren. Samhandlingsreformen står på Stortingets kart 17. april.

@