En ny boligpolitikk?

Regjeringen startet i fjor opp arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk, som etter planen skal sendes Stortinget for behandling våren 2024.

Regjerningens bo hjemme-reform, som ble presentert i stortingsmeldingen «Fellesskap og meistring – bu trygt heime», krever store endringer i framtidens boligpolitikk. Nå er også regjeringen i gang med en ny stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk som skal presenteres for Stortinget i løpet av våren 2024.

Denne nye meldingen vil ta for seg både leie- og eiemarkedet, og omfatte alle innbyggere i Norge.

På et seminar i regi av NBBL i januar var disse stortingsmeldingene og den nye bo hjemme-reformen tema. Hvis alle skal bo hjemme, hva krever dette av boligene våre? Særlig med tanke på at mange eldre sitter med eneboliger som er mindre verdt enn en lettstelt leilighet som ofte ligger mer sentralt til. Den eneste løsningen som presenteres på dette problemet er å bygge leiligheter som eldre kan leie. Men ønsker eldre å selge boligen sin for så å kunne bruke salgsinntektene på å leie bolig?

På NBBL-seminaret i januar deltok også  Hans Christian Sandlie fra forskningsinstituttet Nova. Han gikk gjennom resultatene fra en studie av eldre som bor i egen bolig:

  • 1/3 av de mellom 76 og 80 år bor i en aldersvennlig bolig med trinnfri ankomst og der alle viktige rom er på ett plan.
  • Når Nova spør eldre mellom 60 og 75 år hva som er den aller viktigste egenskapen ved en bolig, svarer 90 prosent at den må gjøre dem mest mulig selvhjulpen, og 82 prosent mener den må være lett å vedlikeholde. På tredjeplass kommer gode parkeringsmuligheter.
  • De fleste eldre planlegger for alderdom: 56 prosent av dem mellom 60 og 67 år har valgt sin nåværende bolig med tanke på alderdom eller funksjonsnedsettelse, og 68 prosent av de mellom 68 og 75 har gjort det samme.
  • 10 prosent får ikke byttet bolig fordi de ikke har råd.

 

bigstock--412106350.jpg
@