En utrygg framtid for eldre fotgjengere?

– Det nytter ikke for oss eldre å gå på gata mer. Det sier en eldre dame i Oslo i et intervju med ABC-nyheter. Årsaken er elektriske sparkesykler som er satt ut over hele byen, til utleie for dem som ferdes på byens fortauer.

I fjorårets siste utgave av «Vi i LOP» satte Per Rasmussen fra Lillehammer LOP fokus på nettopp dette problemet med mange ulike fremkomstmidler som skal dele plass med fotgjengere på fortauene i våre byer og tettsteder (se side 23). 

Dagbladet skriver at både hensatte sparkesykler på fortau og det som beskrives som farlige situasjoner i trafikken, nå skaper furore. Blindeforbundet melder om folk som har blitt påkjørt og brukerne er irriterte.

Også TV2 har fokusert på dette, og forteller blant annet om blinde Andrea på 22 år som har blitt påkjørt av el-sparkesykler hele fem ganger.

Myndighetene vet nå at samfunnet kommer til å ha en betydelig høyere andel eldre mennesker i mange år framover enn hva vi har vært vant til tidligere. Som et ledd i å skape aldersvennlige byer har Verdens helseorganisasjon (WHO) etablert nettverket «Nettverk for aldersvennlige byer og kommuner». Oslo er en av byene som er med i dette nettverket. Blant temaene som skal finne gode løsninger i dette nettverket finner vi omsorgstjenester, kommunikasjon og medvirkning, samfunnsdeltagelse, transport og uteområder og fysisk aktivitet. 

Så er spørsmålet om Oslos politikere mener alvor med å lage Oslo til en by som rommer alle, både eldre, blinde og helt vanlige fotgjengere. Dette spørsmålet vil nok ganske raskt gjelde andre av landets byer også.

bigstock--168771953-1.jpg
@