En verdifull medarbeider har gått bort

28. juni 2013

LOPs kreative og initiativrike medlem Kåre Hoel avgikk ved døden mandag 24. juni. Hoel døde på sin post - som leder i Sandefjord lokallag . Kåre hadde en omfattende bakgrunn fra undervisningssektoren, noe vi i LOP fikk dra stor nytte av. Med bakgrunn som utdanningsdirektør i Vestfold, generalsekretær i Folkeuniversitetet og tidligere som styreleder i Voksenopplæringsforbundet hadde Kåre en kompetanse som skulle bli svært verdifull også inn i arbeidet for LOP. På LOPs årmøte i 2011 fikk vi gleden av at både Kåre og hans kone Ragnhild deltok. Våre minner om Kåre er mange og gode. Kåre og Ragnhilds engasjerte og initiativrike liv har gitt dem mange gode venner og en stor bekjentskapskrets LOPs sentralstyre og sekretariat er svært takknemlige for vennskapet og samarbeidet med Kåre. Våre tanker går til Ragnhild og øvrige pårørende, i det vi husker Kåre Hoel for alt det verdifulle han har tilført både LOP som organisasjon, og til oss som fikk gleden av å kjenne han. LOP sender krans til båren, som et uttrykk for vår takknemlighet.   For LOP Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland