Enda et dårlig oppgjør for pensjonistene

Årets trygdeoppgjør endte med øking av løpende årlige pensjoner på 2,4 prosent. Prisveksten er anslått til 2,3 prosent. Dermed får vi en anslått realvekst på 0,1 prosent.

Denne svake veksten er Lop svært misfornøyd med. Vårt minimumskrav har vært, og er, gjennomsnittlig pris og lønnsvekst. Dette ville gitt et bedre resultat for pensjonistene enn dagens svært svake resultat.

LOP la inn følgende protokollmerknad: "LOP viser til sitt primære og subsidiære krav. For 6te år på rad reguleres alderspensjonene lavere enn pensjonsreformens gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. LOP forventer at regjering og storting i hvertfall følger opp pensjonsreformen om vårt primære krav ikke blir imøtekommet. På denne bakgrunn er LOP i tvil om å undertegne protokollen, men velger det likevel fordi det ser ut til at  reguleringen denne gang ikke gir negativ realinntekt".

Flere detaljer om denne saken vil komme i neste nummer av «Vi i Lop» som kommer i medlemmenes postkasser midt i juni.

alt

Torild Ofstad la fram LOPs krav i forhandlingene.

TOmai.jpg
@