Enkel og effektiv forebygging

Fall- og bruddskader på grunn av glatte vinterveier utgjør en stor kostnad for samfunnet. Både unge og eldre blir hver vinter satt ut av spill på grunn av isglatte veier.

Byrådet i Oslo kommune har i sitt budsjett for vinteren 17/18 satt av penger til å måke og strø mer i byen og på gangveier. For å satse litt ekstra på de friske eldre, og ikke bare de som er pleietrengende, er det også satt av penger til aldersvennlige turveier i marka og beskrivelser og skilting av disse, og til benker og sitteplasser der eldre ferdes.

Enda lengre går Re kommune. NRK melder i dag at der får alle innbyggerne fra 67 år og oppover tilbud om gratis strøsand hver eneste høst. Det er kommunen og pensjonistforeningene som i fellesskap har gått sammen om å få til denne tjenesten. Kommunen ser at de har færre hoftebrudd blant sine innbyggere enn andre sammenlignbare kommuner, og er ikke i tvil om at det  skyldes dette tiltaket med utdeling av sand. Hele denne saken kan du lese på NRKs nettsider.

Kanskje dette kan være noe for din kommune, for eksempel ved å fremme det som sak i kommunens eldreråd?

bigstock--161894372.jpg
@