Ensomhet på dagsorden

Forskere fra Nasjonalt senter for aldring og helse og Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie med fokus på eldre over 70 år og ensomhet. Studien er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Preventive Medicine.

Studien viser at antallet eldre som føler seg ensomme har gått ned siden midten av 1980-tallet, men at man venter at tallene igjen vil stige de neste 20-30 årene i takt med at den eldre befolkningen øker.

Gjennom de siste 35 årene som studien har tatt for seg, ser man at det er kvinner, de aller eldste og de som bor alene som rapporterer om størst ensomhet. I studien ser man også at ensomhet gir et større behov for helsetjenester.

Det var data fra helseundersøkelsene i Trøndelag (HUNT) som ble brukt i denne studien, med til sammen 27.000 personer i alderen 70 år og eldre.

En ny dansk studie som Institutt for lykkeforskning  har utført på vegne av danske SeniorKlar viser at også yngre pensjonister kan føle seg ensomme. Dette gjelder spesielt for dem som brått må tidlig-pensjonere seg.

I 2019 var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson. Hun gikk da ut med budskapet om at «ensomhet blant eldre er et folkehelseproblem» og uttalte blant annet at «samfunnet må i høyere grad vektlegge aktivitet, opplevelser, sosialt fellesskap og en meningsfylt hverdag. Vi må sørge for livskvalitet gjennom positive sosiale møteplasser og kulturelle muligheter».

Tallenes tale er tydelige, det viser også disse nye studiene. Spørsmålet er om gode intensjoner og de mange løftene fra ulike politiske partier vil føre fram til konkrete og målrettede tiltak.

bigstock-Sad-Old-Woman-Depressed-Lonel-460982485.jpg
@