Er 68-erne egoistiske?

Det bildet som ofte tegnes av de som ble født mellom 1945–55, som gjerne kalles 68-erne, er at de er egoistiske, nytelsesorientert og kravstore. Men stemmer dette? Med data fra en stor norsk undersøkelse, NorLAG, har forskere sammenlignet informasjon om ulike generasjoners verdier og forventninger.

Resultatene viser at det er klare forskjeller mellom 68-erne og førkrigsgenerasjonen. Men når det gjelder forskjeller mellom 68-erne og yngre generasjoner ser man ikke noen forskjeller når det gjelder egosentriske verdier, og de er noe mindre, ikke mer, nytelsesorienterte.

Resultatene kan man lese om i detalj i forskningsartikkelen The Baby-boomer generation: Another breed of elderly people? (taylorfrancis.com)

Britt Slagsvold, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, understreker i en artikkel på OsloMet sine sider at de generaliserte bildene og forestillingene om generasjoner, og ikke minst om de eldre, bør sjekkes mot forskningsbasert informasjon så langt det er mulig. «Det er helt avgjørende. Og så må vi ta til motmæle når de ikke har hold, slik at de ikke blir stående uimotsagt over tid» sier hun.

bigstock-Senior-Grandparents-Playing-Wi-361996222.jpg
@