Er 70 det nye 50?

Dette var tema for den skandinaviske forskningskonferansen for en drøy uke siden. Statssekretær Kjetil Vevle holdt den politiske innledningen og understreket hvor viktig det er at samfunnet i enda større grad tar i bruk kreftene og kompetansen til seniorene.

All befolkningsvekst framover vil komme i aldersgruppen over 67 år. Hittil har veksten vært stor i de aldersgruppene som er i arbeid, framover vil dette bildet endre seg. I dag er det fire yrkesaktive for hver pensjonist, om 35 år vil det være to yrkesaktive for hver pensjonist, noe som vil bety stor knapphet på arbeidskraft. Statssekretær Kjetil Vevle fremholdt i sitt innlegg digitalisering samt å ta i bruk seniorenes kompetanse som viktige virkemidler for å kunne opprettholde en framtidig velferdsstat.

Hele konferansen kan ses i opptak her: https://seniorpolitikk.no/kalender/er-70-det-nye-50/

bigstock-Beautiful-Senior-Woman-With-A--470862787.jpg
@