Etterlyser informasjonskampanje mot farlige drikkevaner hos eldre

Hele 30 prosent av alle innleggelser i norske sykehus er direkte eller indirekte relatert til et helseskadelig alkoholforbruk, og også den eldre befolkningen drikker nå oftere og mer enn før.

Det er forsker Siv Skarstein ved OsloMet som har sett på utviklingen i eldre nordmenns alkoholforbruk. Det at den voksne befolkningen aldres, samtidig med at det drikkes stadig mer alkohol i denne delen av befolkningen, kan føre til store utfordringer for velferdssamfunnet vårt sier Skarstein.

Studien som Skarstein har gjort viser at det er klare sammenhenger mellom alkoholbruk og psykiske lidelser, flere typer kreft, hjerte- og karsykdommer, nevrologiske lidelser og alvorlige metabolske tilstander. Og allerede ved moderat bruk av alkohol øker risikoen for helsesvikt.

Ettersom man blir eldre, vil en del av muskelmassen man tidligere hadde forsvinne. Dermed blir det mindre muskelmasse å fordele alkoholen på. Dette igjen gjør at toleransen for alkohol ofte blir lavere, samtidig som det tar lengre tid for eldre personer før alkoholen er ute av kroppen. I tillegg bruker mange eldre personer en eller flere medisiner, og disse kan ofte bidra til at alkohol gir ekstra uheldige utslag.

Skarstein påpeker at kombinasjonen av stadig flere eldre og høyt alkoholforbruk er en farlig utvikling. Dette kan føre til alvorlige helsemessige og sosiale lidelser og store økonomiske kostnader understreker hun, og etterlyser derfor målrettede informasjonstiltak for å motvirke disse skadene. Folk flest er opptatt av å holde seg sunne, friske og ønsker å leve gode liv uten sykdom og skade. Men mange er ikke kjent med at selv moderat alkoholbruk kan være skadelig, særlig for eldre, derfor mener Skarstein at det er svært viktig at myndighetene må opplyse mye mer rundt dette.

Du kan lese mer om dette på OsloMet sine nettsider HER

bigstock-Portrait-Of-Surprised-Mature-B-461950929.jpg
@