Europas seniorer jobber lenger

Pengene betyr mest for hvor lenge europeiske seniorer fortsetter i arbeidslivet. I realiteten er det innstramningene i pensjons- og velferdsordningene i en rekke land som bidrar til at seniorene holder seg på jobb lenger enn før.

Det er nettstedet seniorpolitikk som melder om dette. Hele saken kan leses HER. Artikkelen bygger på konklusjoner fra en ny tysk studie der man har analysert utviklingen for eldre arbeidstakere i de europeiske landene Tyskland, Frankrike, Nederland, Østerrike og Norge.

Veldig mange land endrer på sine velferdsordninger og også pensjonsordninger. Dette kommer blant annet av at vi lever stadig lengre. I Norge slår levealdersjusteringene inn både for de fra privat og offentlig sektor. Den samme typen skjerpelser ser man nå også i mange andre land: Går man av tidlig, må man regne med lavere utbetalinger hvert år fordi pensjonen da skal deles på et høyere antall forventede leveår.

Businesskvinne1.jpg
@