Evaluering av "Leve hele livet"

Hovedkonklusjonen i sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen viser at det er vanskelig å synliggjøre effekter og resultater fra reformen.

Leve hele livet-reformen er evaluert av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, og Vista Analyse på oppdrag fra Helsdirektoratet.

Målet med reformen var å bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.

Helsedirektoratet viser til at reformen hadde kort virketid, og at dette er grunnen til at det er vanskelig å synliggjøre effekter og resultater av reformen. Det understrekes likevel at man har høstet en rekke erfaringer om hva som fungerer godt, og hva som fungerer mindre godt.

- Alle disse erfaringene tar vi nå med oss inn i den nye Bo trygt hjemme-reformen og andre satsinger. Det sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i avdeling helse- og omsorgstjenester i en sak på Helsedirektoratets nettsider.

HER finner du hele evalueringsrapporten.

Fra omtalen av rapporten: «Rapporten presenterer funn fra flere delundersøkelser, og oppsummerer kommunenes og støtteapparatenes arbeid med Leve hele livet. Til sammen gir rapporten et bilde av hvordan kommunene har gjennomført Leve hele livet, hvilken bistand de har fått fra reformens nasjonale og regionale støtteapparat, og hvilken betydning reformen har hatt for eldre, deres pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene».

 

bigstock-Senior-woman-with-eyeglasses-u-102392009.jpg
@