Får ikke nok mat

15. mars 2011

Eldre på sykehjem får ikke nok mat, skriver Aftenposten i dag. Dette kommer fram i en rapport Helsetilsynet legger fram etter tilsyn ved bl.a. 234 sykehjem i 232 kommuner ifjor. Tilsynet avdekket lovbrudd ved 2/3 av institusjonene samt hjemmesykepleien og fastlegene. Det ble avdekket at i 14 av 21 kommuner får ikke eldre på sykehjem nok og næringsrik mat. Sykehjemmene har ikke rutiner for å kartlegge nye pasienters ernæringsbehov, og det oppdages ikke når eldre ikke spiser eller drikker nok. Tilsynet fant også at det er store mangler i det daglige arbeidet med å forebygge og behandle underernæring hos eldre som mottar sosial- og helsetjenester.

Geriater og overlege Anette Hylen Ranhoff ved Diakonhjemmet i Oslo berømmer Helsetilsynet for rapporten. Hun sier også til Aftenposten at det ikke har vært drevet systematisk arbeid for å implementere rutiner for ernæring på sykehjem hittil, men at det nå er utarbeidet en nasjonal veileder som både viser hvordan det med enkle metoder kan påvises risiko for ernæringssvikt og hvordan den skal behandles.

Oppfordring til alle medlemmer i Landslaget for offentlige pensjonister: Følg med i din kommune! Har du kapasitet til kartlegging, gjør det!

@