Fastlegekrisen er også en pasientkrise

En kartlegging utført sist høst av Allmennlegeforeningen viste at over 235.000 innbyggere manglet fastlege per 1. september 2022. Hver dag opplever pasienter i Norge å miste fastlegen sin, og det er nå 1,2 millioner innbyggere står på lister til leger som er over 60 år. Dette er dermed en krise av enorme dimensjoner og mange røster mener nå at fastlegeordningen nærmer seg en kollaps.

Regjeringen lanserte 11. august et ekspertutvalg som skal komme med konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. Rapporten fra dette utvalget skal være ferdig innen 15. april 2023. Innspillene fra rapporten skal være en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2024.

Mange leger har kritisert at man velger å nedsette enda et utvalg, og mener at dette er provoserende fordi denne saken har blitt belyst fra tunge fagmiljøer i en årrekke. Det er derfor handling som trengs, ikke flere utvalg, mener mange. 

I forbindelse med samhandlingsreformen ble mange av sykehusenes oppgaver overført til kommunene. Fra 2011 har derfor fastlegene fått stadig flere oppgaver uten at dette ble kompensert med midler til flere ansettelser.

Folk blir sykere på grunn av en dårlig fungerende fastlegeordning. Det sa Jannicke Bruvik, som er nasjonalt koordinerende pasientombud for alle landets 15 pasientombud, i en kommentar til dagens krisesituasjon. Hun viste også til at mange pasienter blir sykehusinnlagt med følgesykdommer fordi de ikke får riktig legebehandling i tide. Dette skaper i sin tur økt press på sykehusene våre.
 

Hva skal man gjøre hvis man blir stående uten fastlege? Dette skriver Helse Norge på sine sider:

- Det er kommunen som har ansvaret for at du har nødvendige allmennlegetjenester. Hvis fastlegen din slutter, vil du bli flyttet til en annen fastlegeliste. I noen tilfeller kan du bli flyttet til en liste uten fast lege. 

- Når du står på en liste uten fast lege, vil det som oftest være en vikar som ivaretar fastlegens ansvar. Det kan også være at andre leger i kommunen tar dette ansvaret. I noen tilfeller må du bruke legevakt eller øyeblikkelig hjelp for å få nødvendig legehjelp. 

bigstock-Male-Doctor-Writing-Notes-In-M-443086349.jpg