Fjerner egenandeler og automatiserer egendelstak 2

Fra 1. januar 2017 blir det endringer i egenandelstak 2 og avvikling av diagnoselisten. Egenandelstak 2 senkes med 680 kroner fra 2670 til 1990 kroner. Dette er et tiltak for alle, men vil særlig være positivt for dem med høye sykdomsutgifter. 

Automatiserer egenandelstak 2
Egenandelstak 2 automatiseres. Det innebærer at pasienter slipper å sende inn kvitteringer for betalte egenandeler, og frikortet blir sendt automatisk når taket er nådd.  Opp mot 17.000 personer med krav på refusjon sender ikke dette inn i dag.

Avvikler diagnoselisten
Regjeringen vil at hver enkelt skal få et helsetilbud basert på deres situasjon og behov, og ikke et tilbud basert på en liste over diagnoser. Diagnoselisten har gitt rett til gratis fysioterapi for de med en bestemt diagnose, mens de med diagnoser som ikke står på listen må betale selv.  Fibromyalgi, flere kreftdiagnoser og nakke- og ryggproblematikk, er blant sykdommene som ikke står på listen. Denne listen erstattes med en ordning som skal gi en mer rettferdig fordeling av fellesskapets ressurser. Det innebærer at de som i dag har fått gratis fysioterapi, må betale en egenandel fra første behandling, slik som ellers er vanlig i helsetjenesten. Pasientene med sykdommer som i dag ikke står på diagnoselisten får lavere utgifter.

hoie_helsekonf_070515_800x450.jpg
@