Flere blir boende hjemme med velferdsteknologi

Den største utprøvingen av velferdsteknologi i hjemmene til eldre mennesker gir grunn til optimisme. Det viser seg at eldre blir boende lengre hjemme og at de føler seg trygge.

I Lindås kommune, der denne utprøvingen er foretatt i stor skala, ser det ut til at slik teknologi reduserer behovet for sykehjemsplasser. Mange eldre ønsker å bli boende hjemme, helst hele livet ut. Både for den enkelte eldre, og for samfunnet, er det stor gevinst ved å kunne få bo hjemme.

Resultatene fra utprøvingen av velferdsteknolog i Lindås kommune kan du lese mer om på sidene til Forskning.no HER

bigstock-Senior-happy-woman-using-ipad-73149421.jpg
@