Flere eldre er bra for kloden vår

En rykende fersk forskningsrapport slår fast at en større andel eldre i befolkningen er bra både for kloden vår og for samfunnet. Det har lenge vært en overdreven frykt for utfordringene en aldrende befolkning skaper, men denne frykten er sterkt overdrevet mener forskerne bak den nye studien.

Rapporten “Aging Human Populations: Good for Us, Good for the Earth, Trends in Ecology and Evolution” viser at det er mange fordeler ved at vi blir færre, og dermed at gjennomsnittsalderen i befolkningen blir betydelig høyere enn hva vi en vant til. Frank Götmark som er en av forskerne bak studien mener at en befolkningsnedgang vil føre til mindre arbeidsledighet, økende lønninger for arbeidstakere og dermed større formue per innbygger. Også andre forskere har tatt til orde for at en mindre befolkning gir mindre trengsel, mer plass til grøntområder og bedre livskvalitet.

Forskningsrapporten er klare på at en eldre befolkning vil kreve mer penger til helsetjenester, og mener at mer forebyggende omsorg må til for å reduserer utgiftene i fremtiden.

Forskning.no har intervjuet Arild Angelsen som er professor i miljø- og utviklingsøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU. Han mener forskerne har et poeng i at man tidligere har fanget opp at befolkningen blir eldre, men ikke har fått med seg at den også blir friskere.

Du kan lese mer om denne nye rapporten HER

bigstock-Funny-New-Age-Couple-6581598.jpg
@