Fokus på eldre og psykisk helse

I et debattinnlegg i dagens VG setter presidenten i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, fokus på hvordan eldre mennesker stort sett blir glemt når samfunnet setter psykisk helse på dagsorden.

Hofgaard påpeker at betegnelsen «eldre» er en stor og upresis sekkebetegnelse som inneholder mennesker i svært ulike livssituasjoner.

Det er ikke eldres psykiske helse som er tema i NRK-serier som «Jegmotmeg» eller når psykisk helse diskuteres i valgkampen. Det er på tide å bryte tausheten. Hans poeng er at eldre mennesker har de samme gleder og utfordringer som folk i alle andre aldre, dette må samfunnet ta høyde for også når det gjelder i møtet med eldre mennesker som har behov for ulike tilbud også innenfor psykisk helse.

Hele innlegget kan du lese HER.

bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg
@