Folk flest planlegger alderdommen fra 45-års alder

Det viser tallene fra Helsepolitisk barometer som ble lansert nå i april. En tilpasset og aldersvennlig bolig er den enkeltsaken som opptar oss mest i forhold til det å bli eldre.

Helsepolitisk barometer er en uavhengig undersøkelse som er eid av markedsanalysebyrået KANTAR, og formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. I årets Helsepolitiske barometer er blant andre Senteret for et aldersvennlig Norge en av samarbeidspartnerne, og ett av temaene for dette årets undersøkelse har vært hvordan det norske folk planlegger for alderdommen.

Undersøkelsen viser at hele 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta et større personlig ansvar for å sikre seg en god alderdom, og bolig er den enkeltsaken som flest er opptatt av i forhold til det å bli eldre. Det å kunne bo hjemme lengst mulig er noe av det viktigste når man tenker på å planlegge alderdommen, og tallene viser at jo eldre vi blir, jo viktigere er dette for oss.  

Tallene fra Helsepolitisk barometer 2022 viser også en betydelig pessimisme i befolkningen når det gjelder offentlige helsetjenester. Kun 18 prosent av befolkingen tror at kapasiteten i den offentlige helsetjenesten vil være bedre om fem år mens hele 45 prosent tror at kapasiteten vil bli dårligere.
 

TIPS:
Senter for et aldersvennlig Norge har laget egne nettsider som gir tips og ideer for planleggingen av en god pensjonisttilværelse og alderdom, de finner du her: https://www.planleggelitt.no/

ivK9EIQV564EiAucDonYjghoagFXTDwxjEr2m1KE01wQ.jpg
@