Foreslå kandidater til årets seniorinitiativ!

20. august 2014

Hvert år utdeler Senter for seniorpolitikk prisen "Årets seniorinitiativ". Nå kan man foreslå kandidater for 2014 innen 15. september.

Prisen er opprettet for å synliggjøre god seniorpolitikk for arbeids- og samfunnsliv, og kan tildeles en virksomhet, en organisasjon eller enkeltpersoner som gjennom sin innsats bidrar til en positiv utvikling av personalressurser i gruppen arbeidstakere over 50 år.

Bakgrunnen for opprettelsen var å vise fram eksempler på god seniorpoltikk og utviklingsorienterte initiativ fra virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som fokuserer på seniorer som en ressurs for norsk arbeidsliv, og som dermed kan bidra til å styrke positive oppfatninger om eldre arbeidstakere i samfunnet.

I fjor vant Skedsmo kommune Årets Seniorinitiativ 2013 for sitt arbeid med å stimulere seniorene til å stå lenger i jobb. Les mer om det HER .

Ler mer om hvordan man melder inn kandidater til årets pris HER .
Lillestroem_full.gif