Foreslår at helsepersonell kan jobbe lenger

30. mai 2014

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 til 80 år. Nå skal forslaget ut på høring. – Bedre helse og høyere levealder er i seg selv argumenter for å heve aldersgrensen for autorisasjon for helsepersonell. Eldre helsepersonell utgjør også en betydelig ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og erfaring. Denne ressursen bør utnyttes bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

  LES MER HER
Forskere.jpg
@