Forlengelse av særskilt pensjonistlønn uten avkortning i pensjonen

Regjeringen anslår at det vil komme svært mange ukrainske flyktninger til Norge også i 2023. Derfor er det besluttet å videreføre ordningen med at pensjonister med offentlig pensjon kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt når de jobber med flyktningene.

De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomførte derfor for et år siden en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig tjenestepensjonsordning eller offentlig avtalefestet pensjon kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistlønn uten å få avkortet pensjonen. Denne ordningen videreføres nå foreløpig fram til utgangen av juni 2023. Hvorvidt det vil bli en ytterligere forlengelse etter dette vet man ikke. Leder i Norsk Sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier at Norsk Sykepleieforbund ønsker at dette skal bli en permanent løsning. «Stadige forlengelser seks måneder av gangen skaper uforutsigbarhet både for arbeidstakere og arbeidsgiver», mener Sverresdatter Larsen.
 
Også pensjonister som jobber med TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene) og vaksinering som følge av covid-19 er omfattet av forlengningen som nå gjelder fram til utgangen av juni 2023.

Den særskilte pensjonistlønnssatsen er avtalt å være kr. 300,- pr. faktisk arbeidet time. Ordningen kan tilbys pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP-ytelse fra offentlig pensjonsordning uten at AFP eller alderspensjon avkortes.

bigstock-Seniors-In-Library-3915320.jpg
@