Forskjeller i frivilligheten i de skandinaviske landene

Flere nordmenn og svensker gjør frivillig arbeid enn dansker, men norske frivillige er blitt mindre lojale mot enkeltorganisasjoner. Det viser en ny forskningsrapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Vi har tidligere skrevet om at NyAnalyse har utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister, og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet.

Tallene i denne nye rapporten viser at alle de skandinaviske landene har hatt en jevn økning i andelen frivillige på velferdsfeltet. En mulig forklaring er at det i perioden har vært økende oppmerksomhet rundt potensialet som ligger i samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner på velferdsfeltet. Statens seniorråd har kommentert dette med følgende: «Da håper vi de også vil se på hvordan kommunene bedre kan utnytte den verdien som eldre og pensjonister kan bidra med gjennom frivillig innsats. Det er et stort potensiale i å kunne rekruttere flere eldre.»

Hele rapporten kan du lese HER

10-17+Endringer+i+frivillig+insats.pdf.jpg
@