Forskjeller i hvordan kvinner og menn opplever det å bli pensjonist

Mens menn ofte opplever overgangen fra arbeidslivet til pensjonstilværelsen som en avslutning i livet ser kvinner mer på dette som en mulighet til å få gjøre ting man virkelig har lyst til.

Det er forskningsinstituttet AgeLab som satte seg fore å undersøke om det virkelig er slik at kvinner og menn ser ulikt på det å tre inn i pensjonistens rekker. Og svaret de fant var at ja, det er en signifikant forskjell på hvordan de to kjønnene tenker rundt dette.

Forskerne fant at for kvinner ble pensjonisttilværelsen en ønsket fortsettelse på et liv med mer av det de virkelig ønsket seg. Å ikke måtte gå på jobb hver dag ga mer tid til aktiviteter hjemme og i nærmiljøet, familie og venner. Det var viktig for kvinnene å lage en rutine i hverdagen og ha faste aktiviteter gjennom uken.

For menn var det vanligere å tenke at «nå har jeg fri», altså at pensjonisttilværelsen skulle være preget av avslapning og fritid. Denne forskningen bygger på intervjuer med amerikanske par mellom 65 og 80 år, så kanskje må man ta høyde for visse kulturforskjeller? Likevel kan nok en del kjenne igjen noen av trekkene som denne undersøkelsen viser.

I et dybdeintervju i undersøkelsen uttrykte en av de kvinnelige deltakerne om sin ektefelle: «Han er alltid der, han lurer på hva vi skal gjøre i dag, hva skal vi ha til lunsj, hva er planen videre».

For noen er det å bli pensjonist både tap av identitet og mening i livet. Da blir det ekstra viktig å tenke godt gjennom hvordan man vil bygge seg en ny tilværelse. Og for den som har en partner er det viktig å ha gode samtaler om hvordan man ser for seg, og ønsker seg, livet som pensjonist.

bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg
@