Forskjellsbehandling av offentlige pensjonister

15. desember 2009

lop.no meldte 8. november at Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde lagt fram et lovforslag om at AFPere fra helsesektoren skulle kunne tjene ubegrenset uten avkorting i pensjonen for arbeid knyttet til svineinfluensa. Regjeringen har innsett at pensjonistenes kompetanse kan bli nødvendig og har fremmet et lovforslag om at helsearbeidere kan slippe avkorting i tjenestepensjonen. Dette omfatter de lovfestede pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse og pensjonsordningene for sykepleiere og apotekvirksomhet, samt AFP ved en forskriftsendring. Men dette gjelder bare i perioden fra 1. oktober 2009 til 1. juli 2010.

 

Regjeringen er kommet til at noen få tidligere offentlig ansatte med AFP skal få adgang til å tjene mer enn 15.000 kroner i tillegg til pensjon og at de som er over 67 år skal slippe avkorting av offentlig pensjon. Regjeringen innfører en forskjellsbehandling av tidligere offentlige ansatte. Det skal bare gjelde helsearbeidere!

 

Hvorfor kan ikke myndighetene la dette bli en permanent løsning i helsevesenet? Dette kan da ikke være noen midlertidig løsning når helsevesenet trenger kvalifisert personell. Det er nok å vise til at undersøkelser dokumenterer kvalitetssvikt i behandlingen på eldreinstitusjoner. Dette må ikke bli en forbedring bare for 9 måneder, sier Elen Lein. Dessuten er det stor avgang med pensjon i skoleverket med mangel på kvalifisert personell, særlig i vikariater.

Landslaget for Offentlige Pensjonister har de siste tre årene påpekt behovet for å fjerne avkorting av tjenestepensjon ved arbeid innen det området pensjonisten har spesialkompetanse på. Selv om det er et samstemt mål hos politikerne at de eldres kompetanse bør utnyttes lengst mulig, ser det ut til å være først når det oppleves en krisesituasjon at det legges til rette for dette. Det merkelige er at pensjonister over 67 år beholder den offentlige pensjonen ved arbeid i privat virksomhet. Men hvis de  bruker spesialkompetansen på sitt gamle arbeidssted, da blir de trukket i pensjonen.

Det er betenkelig at regjeringen i denne sammenheng ikke erkjenner behovet for høy kompetanse i åra framover for skolefolk, helsepersonell og administrativt personell i stat, fylke og kommune. Regjeringen bør stimulere og oppmuntre disse til å bruke sin kompetanse også som pensjonister, sier Elen Lein til slutt.

@