Forskning for en god eldre-framtid

Flere eldre, færre unge og kraftige omveltninger i arbeidsmarkedet i en rekke land, stiller nye krav til forskere fra ulike fagfelt. Dette er det 180 forskere fra land i og utenfor Europa  er samlet for å diskutere.

Temaer som pensjon, levealder, helse og arbeid er aktuelle for politikere over hele verden, og de ønsker svar fra forskere.

Nettstedet seniorpolitikk.no har intervjuet den tyske forskeren Hans Martin Hasselhorn, og kan kan fortelle at mye av de tallene og erfaringene forskerne sitter på stammer fra Norge. Hasselhorn mener at seniorer i Norge får utfolde seg på en helt annen måte enn i en del andre land, og at det er mye å lære fra Norge og de andre skandinaviske landene. Les hele artikkelen HER

bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg