Forslaget til statsbudsjett 2020

I regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i går er det satt av 7 millioner kroner til opprettelsen av nytt Eldreombud. Lokaliseringen av eldreombudet er lagt til Ålesund.

LOP ser positivt på at de eldre nå skal få et eget ombud. Vi håper at dette ikke kun blir en symbolrolle, men at denne opprettelsen vil få en faktisk betydning for utformingen av et eldrevennlig samfunn.

På området helse og omsorg er det lagt opp til å øke antallet heldøgns omsorgsplasser rundt i kommunene med 2000 stk, dette skal dekkes inn gjennom øremerkede tilskudd.  Det er også satt av penger til å bygge eller pusse opp kjøkken på sykehjem, her er det bevilget 100 millioner over 4 år, altså 400 millioner til sammen.  23 millioner er satt av til et nytt tilskudd som har som formål å bedre kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene. Dette skal være en del av viderføringen av reformen «Leve hele livet».

Regjeringen legger også opp til en vurdering av etterlattepensjonen man i dag får når en ektefelle dør. Å fjerne etterlattepensjonen vil i størst grad ramme kvinner, som allerede er den gruppen pensjonister som har minst å rutte med.

bigstock-Senior-happy-woman-using-ipad--73149421.jpg