Første medlemsmøte etter Koronastengningen

Lokallaget i LOP Midt-Helgeland hadde tordag 14. mai sitt første lokallagsmøte etter at landet ble Korona-stengt. Her forteller lokallagsleder Turid Mæhre Olsen om hvordan dette gikk til:

Min nestleder ringte til meg ang. å invitere til medlemsmøte, om tidspunktet var greit. Vi ble enige om å forsøke, for her i Vefsn er det ikke noe smitte, og folk har behov for å komme sammen  igjen. Det første jeg gjorde var å ringe til vår leder. Hun ga positiv tilbakemelding om å ha møtet. Deretter var det viktig å ringe smittevernkontoret her i Mosjøen, og de ga grønt lys for å arrangere møtet. Vi måtte passe på avstand, antiback, ikke berøring ved håndhilsing osv., ansvarlig arrangør og ikke over 50 personer. Deretter måtte vi kontakte møtestedet. Jeg poengterte der at avstand var viktig, men jeg fikk til svar at alt var tilrettelagt for kunder. Der sendte vi rundt ark for registrering ved navn. Det neste vi gjorde var å få en annonse i lokalavisa.
 
Torsdag 14. mai kom, og vi var meget spente på antallet medlemmer som ville delta. Til stor glede deltok 30 medlemmer, og vi fikk et nytt medlem i foreninga også. Jeg åpnet møtet som vanlig, og fortalte at det ble sendt referat fra møtet til LOP sentralt. Samtidig spurte jeg om tillatelse for å ta bilder som skulle sendes med referatet. Alle var enige, så jeg tok noen bilder fra møtet.
 
Tema om Vefsnvassdraget ved lokal kjentmann Are Halse ble tatt imot med begeistring fra publikum. Veldig bra.Medlemmene var så glade for at vi kom i gang med møtene igjen. Jeg sa til dem at deres positivitet ønsket jeg å bringe tilbake til leder og daglig leder i LOP og det var de enige i.Neste møte skulle vi ha busstur, men medlemmene var enige i at vi tar medlemsmøtet samme sted med tema i stedet for tur.
 
Dette skulle være i store trekk tilrettelegging av møtet fra a til å. Det ble en flott møtedag. 
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
IMG_5057.jpeg
@