Fortausforbud for elsparkesykler – gjør som svenskene!

Er begrepet «aldersvennlige byer og samfunn» tomme ord for politikere som prioriterer elsparkesykler foran forgjengernes trygghet? Det spørsmålet har LOP stilt tidligere. Nå endres reglene i både Sverige og mange andre EU-land. Vil norske myndigheter følge etter?

I Sverige blir det forbudt å bruke elsparkesykkel på fortau og gangveier fra 1. september i år. Tomas Enerot som er infrastrukturminister i Sverige begrunner dette forbudet med at det å tillate kjøring på fortauer og gangveier gir økt risiko for ulykker, og han har selv sett hvordan eldre og funksjonshemmede blir satt i farlige situasjoner ved å tillate slik bruk på områder som er beregnet for gående. Enerot uttalte også at det ikke er en menneskerett å forsøple fellesområdene våre med elsparkesykler. Det blir også forbudt å hensette elsparkesykler på gang- og sykkelbaner i Sverige, overtredelser av de nye reglene kan straffes med bøter.

I Norge har regjeringen ikke vært villig til å følge rådet fra blant andre funksjonshemmedes organisasjoner om å forby elsparkesykler på fortauet. Men det har kommet signaler om at man i allefall har dette spørsmålet til vurdering.

Fra 15. juni i år kom det også innskjerpinger i det norske regelverket. Grunnen til disse regelendringene er de mange ulykkene som bruken av elsparkesykler har forårsaket de siste årene. Innskjerpingene består av disse regelendringene:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
    Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

Handikapforbundet, Blindeforbundet og flere andre organisasjoner for funksjonshemmede har lenge protestert sterkt mot at sparkesyklene får ødelegge framkommeligheten og skape farlige situasjoner for syns- og bevegelseshemmede. Disse organisasjonene krever at Norge gjør det samme som Sverige nå har gjort – å lage et forbud mot elsparkesykler på fortau. Derfor har disse organisasjonene krevd et forbud mot elsparkesykler på fortau.

«Fortau er etablert og ment for gående. Gående er en sårbar trafikantgruppe som består av barn og eldre, svaksynte, blinde eller mennesker med andre funksjonsnedsettelser». Dette uttalte leder i Norges Blindeforbund Terje Andre Olsen, i en pressemelding. Han imøtegikk også argumentet om at elsparkesykler må få kjøre på fortauet fordi det er for farlig å bruke dem i veibanen.

– Hvis det er så farlig at de ikke kan brukes i trafikken, så mener vi at elsparkesykler ikke er nødvendig for å få et samfunn til å fungere, sa han.

Trygg Trafikk ønsker seg også den samme regelendringen som svenskene nå innfører. «Fortau er etablert og ment for gående. Gående er den mest sårbare trafikantgruppen og de må sikres bedre vern gjennom innføring av forbud mot bruk av fortau for disse kjøretøyene», det sa Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, i en pressemelding. Hun påpekte også at dette allerede er innført i flere europeiske land, i tråd med EUs anbefalinger.

bigstock-Accident-With-An-Electric-Scoo-329203297.jpg
@