Fra heltefortellinger til belastning

The Gerontological Society of America har i et nytt forskningsprosjekt analysert trender og innhold fra 150.000 engelskspråklige tekster gjennom de siste 210 årene. Denne studien viser at omtalen av det å eldes har blitt mer negativ gjennom de siste to århundrene.

Tidligere var eldre mer assosiert med fortellinger om for eksempel heltemot og slektskap, men utover 1900-tallet ble sykdom, død, og det å være en belastning mer sentralt.

Det er tekster fra aviser, magasiner og litteratur som er gjennomgått ved å bruke dataprogramvare som har analysert og sammenstilt hvilke ord som er brukt sammen.

Verdens helseorganisasjon har lansert en global kampanje som skal bekjempe alderisme. Alderisme betegnes som fordommer fra en aldersgruppe mot en annen. Det er derfor et videre begrep enn aldersdiskriminering. Hvordan alderisme har utviklet seg gjennom historien er lite studert, og denne studien var derfor designet for å gi noen svar på dette.

Både aviser, tidsskrifter og faglitterære bøker hadde markante endringer i negativ retning i forhold til omtalen av eldre personer gjennom de siste to hundre årene. Men i skjønnlitteraturen så man ikke samme negative trend, der fortsatte man å beskrive eldre voksne positivt gjennom blant annet romantisk frieri og krigsheltemot.

Denne studien kan du finne på nett HER.

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg
@