Fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Folk trenger bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester der de bor sier helse- og omsorgsminister Bent Høye i en pressemelding i dag, og viser til et nytt forsøk som skal forbedre disse tilbudene.

Regjeringen skal fra våren 2018 starte forsøk med primærhelseteam. Dette kan blir fremtidens måte å arbeide på.

- Kommunene har helse- og omsorgstjenester som ofte er gode hver for seg. Men mange pasienter og brukere opplever at tjenestene ikke henger sammen, og at behandlingen blir stykkevis og delt. Derfor vil vi nå prøve ut nye måter å jobbe på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i meldingen.

Åtte kommuner og tre bydeler er valgt til å delta i piloten: Seljord, Ørskog, Flora, Malvik, Kristiansand, Ringsaker, Eid, Rana og Oslo med bydelene Alna, Nordstrand og Sagene. Piloten starter våren 2018 og vil vare i tre år. Helsedirektoratet vil ha ansvar for å følge opp ordningen. Det er i statsbudsjettet foreslått å bevilge 55 millioner til forsøket.  

Les mer på helsedepartementets sider.

Lege-med-eldre-dame.jpg
@