Fremtidsfullmakt – noe å tenke på?

I juni-utgaven av «Vi i LOP», som kommer i postkassen til alle våre medlemmer i disse dager, kan du lese en utfyllende artikkel om temaet fremtidsfullmakt. Her i denne nettsaken har vi samlet en rekke eksempler på hvordan en slik fullmakt kan se ut.

Det er opp til den som er fullmaktsgiver å bestemme hva fremtidsfullmakten skal inneholde, og de ulike eksemplene her viser bare hva en slik fullmakt kan inneholde. Det er viktig å foreta endringer slik at fullmakten tilpasses til den enkeltes ønsker og behov.

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Statens Sivilrettsforvaltning har en egen nettside om vergemål, og her har de også en side som omhandler fremtidsfullmakt, den finner du her: https://www.vergemal.no/
 

EKSEMPLER:

HER finner du eksempel på fremtidsfullmakt på nynorsk eller bokmål som Statens Sivilrettsforvaltning har utarbeidet.

Mange av landets statsforvaltere har også slik eksempler på fremtidsfullmakt, HER kan du se eksemplet fra Oslo og Viken Statsforvalter.

Banken Nordea har også laget en egen siden med dette temaet, og med eksempler på fremtidsfullmakt. Denne siden finner du HER.

Foreningen Huseierne har laget et eget gratis nettbasert kurs der advokat Marianne Aarbakke forteller om hva en fremtidsfullmakt er og hvorfor det er viktig å lage en slik. Dette kurset finner du på Huseiernes nettider HER.

bigstock-Editing-Work-220419.jpg
@