Frimo gir skatteråd

24. mai 2012

Nestleder i sentralstyret til LOP, Turid Frimo, gir i lørdagsDagbladet råd til pensjonister i forbindelse med selvangiveksen; Pensjonister bør studere selvangivelsen nøye. Regelendringene gir dem med lavest pensjon skattelette, men kan slå negativt ut for de med høyere inntekt. - Alle som tjener mer enn kr 318.000, rammes av de nye reglene, sier nestlederen, som kan fortelle at dette gjelder rundt 80 prosent av medlemmene i Landslaget for offentlige pensjonister, LOP. Hun viser også til at særfradraget for alder er fjernet, mens pensjonistene får et nytt skattefradrag på maksimalt kr 28.100 i stedet. De som har pensjonsinntekt på innstil kr 158.650, får hele beløpet. Deretter trappes fradraget ned med økende pensjon inntil kr 498.610. Høyere pensjoner får ikke skattefradrag for pensjonister. Uansett, sjekk tallene nøye! råder Turid Frimo som bemerker at at det er en urettferdig omfordeling mellom pensjonistgrupper som nå er innført. (Artikkelen har dessverre ikke vært mulig å finne på avisens nettutgave.)

@