Friskere og sprekere eldre

Dagens seniorer blir stadig friskere og sprekere enn tidligere generasjoner eldre. En ny oversiktsartikkel fra SSB viser nå at halvparten av alle 80-89 åringer i befolkningen ikke bruker omsorgstjenester, noe som betyr at mange eldre klarer seg uten slike tjenester.

I artikkelen ser SSB på den delen av befolkningen er 65 år og eldre, for å finne hvordan denne gruppen i befolkningen og deres bruk av omsorgstjenester fordeler seg etter kommunestørrelse. Over halvparten av kommunene i Norge har under 5 000 innbyggere. Artikkelen belyser spørsmål om det er de minste kommunene som har de største ressursutfordringene i omsorgstjenesten som følge av den demografiske sammensetningen og variasjon i bruken av omsorgstjenester blant de eldre.  Hele denne artikkelen kan leses HER.

For den som har en ekstra interesse for dette fagområdet kan den 7. norske alderskongressen være av interesse. Den arrangeres av Folkehelseinstituttet, med flere, på Fornebu 24-25. oktober. Temaet er "Aktive eldre og aktiv aldring". Hensikten med denne konferansen er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre. Det samlede temaet er «Aktiv aldring». Alle interesserte er velkomne. Mer informasjon om konferansen finner du HER.

ivK9EIQV564EiAucDonYjghoagFXTDwxjEr2m1KE01wQ.jpg
@