Frokostmøte 29. september – Seniorpolitikk og kompetanse i arbeidslivet

Regjeringen arbeider med en ny kompetansepolitisk strategi. Den skal handle om hvordan vi kan oppnå god nok kompetanse i arbeidslivet, hvordan få tilgang til kvalifisert arbeidskraft, og hvordan oppnå målrettet læring i arbeidslivet. Alle disse punktene er også relevant for seniorer.

 Statens seniorråd har fulgt arbeidet med ny strategi og spilt inn at seniorer må få lik tilgang på kompetanse som andre arbeidstakere. Dette handler om å benytte de ressursene som finnes i virksomheten og bidra til trivsel og utvikling hos ansatte.

VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk), som har fått ansvar for å være sekretær for strategien, inviterer nå til seminar om seniorpolitiske perspektiver i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Statens seniorråd og Senter for seniorpolitikk er medarrangør. Se mer informasjon om seminaret 29. september HER

Påmeldingsfristen er 23. september

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg
@