Frokostmøte -Pensjonistenes frivillighet gir samfunnet milliarder

Statens seniorråd inviterer til frokostmøte 9. februar klokken 8.00. Her vil det blant annet bli presenterer overraskende tall for samfunnsverdien av pensjonisters frivillige innsats.

Statens seniorråd er opptatt av aktiv aldring, og ønsker innspill til den videre satsingen på frivillig arbeid. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

LES MER HER

Seniorrådet©RebeccaRavneberg.jpg