Full snuoperasjon i førerkortsaken

Selv om et Stortingsflertall bestående av AP, SV, SP og FrP i fjor påla Solbergregjeringen å fjerne det særnorske kravet om helseattest for eldre bilførere, vil regjeringen Støre nå likevel beholde dette kravet. Standpunktet er altså snudd helt rundt fra man var i opposisjon til man kom i posisjon.

Kravet om helseattest for eldre bilførere finnes ikke i våre skandinaviske naboland, og heller ikke i en rekke andre europeiske land som Tyskland, Østerrike og mange andre.

Etter at Stortinget i fjor vedtok å fjerne dette kravet, påla stortingsflertallet regjeringen å effektuere dette innen 1. august 2021. Men pålegget ble ikke etterfulgt av daværende samferdelsesminister Knut Arild Hareide som sendte saken til videre utredning i Veidirektoratet og Helsedirektoratet.

Nå uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård dette: «I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger».

I neste «Vi i LOP», som kommer ut om ca. 14 dager, kan du lese mer om bakgrunnen for denne saken, hvorfor Norge fikk innført denne særegne regelen gjennom et EU-direktiv som mange EU land valgte å ikke følge opp, og respons fra lokallagsleder i Romerike LOP, Jonn Bekkevold, som har engasjert seg mye i denne saken.

bigstock-Classic-Car-Driver-4068905.jpg
@