Fysisk aktivitet gir større helsegevinst enn tidligere antatt

Det er nye estimater fra Helsedirektorater som viser et stort potensial for bedre helse med mer aktivitet. Særlig for seniorer i 60, 70 og 80-årene finner man en betydelig effekt av å være mer fysisk aktiv.

De som beveger seg lite i hverdagen vil allerede få en helseeffekt ved 5-20 minutters daglig gåing viser tallene fra Helsedirektoratet.

På sine nettsider skriver direktoratet: «En frisk og fysisk aktiv befolkning er alltid bra fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det vil føre til økt levealder og noe økte pensjonsutgifter, men gevinstene vil samlet sett være større, bl.a. ved mindre sykdom, økt produktivitet i yrkesaktiv alder, større mulighet for selvhjulpenhet lengre, samlet sett mindre behov for helse- og omsorgstjenester og økt livskvalitet i hverdagen». 

De nye estimatene baserer seg på en rapport utarbeidet av Helsedirektoratet, basert på artikler der over 32 millioner mennesker er analysert, og disse er fulgt over 165 millioner person-år. I tillegg har direktoratet fått innspill fra en rekke forskere. Det er beregnet helseeffekter og ekstra leveår for de ulike aldersgruppene ved å gå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra aktiv. Hele rapporten kan leses HER.

bigstock-Senior-couple-on-country-walk-34032203.jpg
@