Mindre geografiske forskjeller i levealder

De geografiske forskjellene i levealder har blitt mindre, og samtidig holder seniorene seg sterke og selvhjulpne lenger mye lengre enn før. Dette er gode nyheter både for den enkelte og for samfunnet.

Det er en ny studie som er publisert i The Lancet Public Health som viser at det som før var store forskjeller i levealder mellom norske fylker nå har blitt utjevnet.

I den anledning sier Magne Nylenna, medforfatter i studien og professor ved Universitetet i Oslo (UiO) til avisen Dagens Medisin at « I en tid der man er veldig opptatt av økt ulikhet i landet vårt, er det hyggelig å vise at i alle fall geografisk sett ser det ut til å bli større likhet». Den nylig publiserte studien viser at  forventet levealder har økt i alle deler av landet, men den har økt mest i de delene som lå lavest for tretti år siden. Der det var store forskjeller mellom fylkene for tretti år siden, er det nå nesten ingen forskjell. Det gjelder også antall år man lever med god helse.

At folk har sluttet å røyke i løpet av disse årene, er en av de viktigste årsakene sier Nylenna til Dagens Medisin. «For tretti år siden var det store forskjeller mellom røykevaner i Finnmark og Sogn og Fjordane. Nå er forskjellene mye mindre».

Enda flere gode nyheter finner vi i forskningsprosjektet med navnet «Friske leveår» som ble gjennomført av Folkehelseinstituttet. Her ser man at økende levealder de siste to tiårene følges av flere funksjonsfriske år, og at antall år med funksjonsbegrensninger blir redusert.

Noen av grunnene som kan være årsak til økningen i funksjonsfriske leveår er bedre behandling og forebygging av sykdommer, økt utdanning i befolkningen og forskjeller mellom fødselskull, men her trengs det flere studier for å undersøke årsaken til økningen i funksjonsfriske leveår mener forskerne bak studien.

bigstock-Senior-couple-on-country-walk-34032203.jpg