Gi innspill til folkehelsemeldingen!

10. september 2014

Regjeringen ønsker en bredere satsing på folkehelse og vil derfor legge frem en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015. Aktiv og sunn aldring blir en viktig del av meldingen. Regjeringen ønsker innspill til hvordan man kan legge bedre til rette for at eldre står lenger i arbeidslivet og i større grad deltar i samfunnet. Helse og omsorgsdepartementet har opprettet en egen nettside der alle kan komme med skriftlige innspill innen 15. oktober 2014. Du finner denne nettsiden HER . Undersiden «aktive eldre» finner du HER .

Innspill kan komme både fra privatpersoner så vel som for eksempel LOPs lokallag.
hoie5_hoyopploselig-1024x657.jpg
@