Gir råd til eldreråd

02. desember 2011

- Lokallaget har ikke kapasitet til å gjøre framstøt for deltakelse i eldreråd, sier leder for Indre Østfold, Randi Frankrig til lop.no. Imidlertid har vi tatt kontakt med Askim og Eidsvåg kommuner for å komme på adresselista når saker sendes ut til behandling i eldrerådene. Svarene var positive, og nå mottar styremedlemRandi Retteraasen saker fra Askim kommune og jeg fra Eidsberg. Sakene blir vurdert i styret og har vi bemerkninger, oversendes de den respektive kommunen. Vi har startet med disse to kommunene fordi vi har flest medlemmer der. I medlemsmøtet i november oppfordret vi medlemmer fra andre kommuner om å stille som mottaker av eldrerådssaker i sine kommuner. Hvis noen melder seg, henvender styret seg til de aktuelle kommunene. Det gjelder å øve påvirkning i den grad man har ressurser og dette kan være en vei å gå for andre lokallag som ikke har medlem i eldreråd.

@