Gjennomslag i statsbudsjettet

Statsbudsjettet bekrefter budsjettlekkasjen fra 8. september om avkortingen i grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister reduseres med 5 %, fra 15 til 10%. Dette er flott, selv om det først trår i kraft neste høst. Men fra 2017 vil man få full uttelling for dette. Dette var et av kravene som LOP la inn sine drøftinger i statsbudsjettet for 2016.

Uttalelse fra LOPs sentralstyre

Formueskatten skal reduseres og bunnfradraget skal øke fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Det som bekymrer er at samtidig skal man øke ligningsverdien av bolig, hytte og utleieleiligheter, så hvor stor effekt dette får, er usikkert.

Minstefradraget for pensjonister er redusert, men i budsjettet står det at dette vil det bli kompensert for gjennom den generelle skattereduksjonen. Utover dette sies det ingenting om årsak eller virkning. Betyr dette at pensjonister ikke skal likebehandles med lønnsmottagere

Fradraget i forbindelse med store sykdomskostnader blir beholdt på 2015 nivå. Dette var ett av våre krav

Trygdeoppgjøret 2015 førte til en negativ vekst for pensjonistene. Det vil si kjøpekraften ble redusert. Vårt viktigste krav er at underregulering på 0,75 % må fjernes eller at det finnes en bestemmelse som kompenserer for at pensjonistene og trygdede blir de eneste grupper som får redusert kjøpekraft. Det vises til siste trygdeoppgjør. De ulike organer i LOP vil studere budsjettet nærmere.

st2016.jpg
@