Gjenvalg ”over hele fjøla” på LOP Øvre Romerikes årsmøte

06. mars 2013

Årsmøtet ga lagets leder, Kjellfrid Frankmo, applaus for utmerket ledelse og arbeid gjennom året. Festkomiteen og resten av styret fikk også rosende ord, og alle ble gjenvalgt for et nytt år.

Lokallaget har nå ca. 120 medlemmer, med det er plass til flere, og styret ser fram til at flere pensjonister slutter seg til laget i tiden som kommer.

 

Styret består dermed av Kjellfrid Frankmo (leder), Arne Mythe (nestleder), Ellen Nystuen (kasserer), Tore Eriksen (styremedlem) og Petter Olsen (sekr.)

  Av årsberetningen gikk det fram at det igjen har vært et aktivt år i lokallaget: Størst satsing var det på lagets 20-årsjubileum i september. Til jubileumsfesten der LOPs leder Kjell Helland holdt festtalen, overrasket Ingrid Korslund med flott sang, og i forkant hadde lagets veteraner laget en fin beretning om lagets arbeid i disse 20 årene.

 

Den årlige sommerturen, ”Fra Romerike til Ringerike” denne gang, var også vellykket.

På medlemsmøtene som blir holdt på Lykkebo en gang i måneden, har det vært  interessante kåserier, mye nyttig informasjon for pensjonister, fin underholdning og godt frammøte.

 

Romerike6.3.13.jpg