God forebygging kan bety mye

Sist mandag ble demensforskningsprisen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen utdelt. Vinneren av prisen mener det snakkes altfor lite om at mange tilfeller av demens kan forebygges.

Prisvinner Ingvild Tina Saltvedt, som til daglig er professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim, har jobbet med demens i 30 år, og har gjennom mange år hatt en viktig rolle innenfor demensforskning i Norge. 

På sine nettsider sier Nasjonalforeningen at Saltveds  forskning på sammenhengen mellom hjerneslag og kognitiv svikt regnes som banebrytende også i internasjonal sammenheng.

Vinneren av årets demensforskningspris er spesielt opptatt av at demens kan forebygges og at det snakkes alt for lite om dette. Alt som er bra for hjertet og også bra for hjernen sier hun til nettstedet til Nasjonalt senter for Aldring og Helse. «Mange av risikofaktorene for vaskulær demens er de samme som for hjerte- og karsykdommer, blant annet høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, fedme og inaktivitet. I motsetning til hjerneslag, som også øker risikoen for demens, jobber disse risikofaktorene mer langsomt. Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterol som 60-åring, øker risikoen for å utvikle demens som 80-åring. Samtidig betyr det også at demensrisikoen kan minskes ved å gjøre noe med disse risikofaktorene».

Saltvedt fremhever også at det er mye å gå på i forhold til forebygging og gode folkehelsetiltak. Ikke minst på området overvekt der 60 prosent av den voksne befolkningen i Norge nå har overvekt eller fedme.

Til avisen Dagens Medisin sier Saltvedt at bedre akuttbehandling gjør at stadig flere overlever hjerneslag, noe som betyr at stadig flere må leve med følgetilstander etter dette. I pressemelding fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, i anledning prisutdelingen, understreker Saltvedt at målet med forskningen hennes hele tiden har vært å få mer kunnskap om årsaken til at noen utvikler kognitiv svikt og demens etter hjerneslag, som igjen kan bidra til å hindre at dette skjer.

bigstock-Head-Profiles-Idea-Symbols-Neu-82011050.jpg
@