God førstedag på Landsmøtet

26. juni 2011

Etter ordførerhilsen fra Håkon Rege og en inspirerende hovedtale av tidligere statsråd Gunnar Berge med en påfølgende inspirert debatt, startet forhandlingene. Konstitueringsdelen gikk raskt og smertefritt. Alle foreslåtte landsmøtefunksjonærer ble enstemmig valgt; dirigentene Roald Bergsåker og Olav Birkeland, referentene Helge Heigstad og Dagny Borsheim. Til å undertegne protokollen ble Ole Henrik Røine (Tønsberg) og Ellen-Marie Mikkelsen (Sarpsborg) enstemmig valgt. Det samme ble redaksjonskomiteen som skal ledes av Ivar Nesbø (Indre Sogn) med medlemmene Jorunn Rasmussen (Tromsø) og Maj Lindholt (Nedre Romerike).

Avtroppende LOP-leder Eli Vinje innledet deretter om LOPs utfordringer. Hennes konklusjon ble at synlighet er utfordring nr. 1 i arbeidet for å beholde nåværende medlemmer og rekruttere nye. Hun sa bl.a. at det er viktig for lokallagene å balansere mellom å være en sosial arena og å drive interesseorganisasjonsarbeid. Lokallagene fikk, på hennes oppfordring, applaus for arbeidet so utføres og ikke minst for den flotte innsatsen under vervekampanje høsten 2010. Vinje understreket at lokallagene ofte arbeider under ulike forhold og utfordringer, og at sentralstyret derfor hadde valgt Indre Sogn og Trondheim til å fortelle om deres arbeid og utfordringer.

Lokallagsleder Annbjørg Ulset Evensen innledet om Trondheim som tilbyr sine 235 medlemmer ti medlemsmøter, turer og andre aktiviteter årlig. Laget holder møtene i Eldres Hus/Hornemansgården sentralt i Trondheim, hvor de også har kontor. Det er fast struktur på møtene, hvilket Ulset Evensen mener er en grunn til at oppslutningen om møtene har økt. Hennes oppskrift for utvikling av LOP er kontorplass, skrive i aviser, vedta og sende uttalelser om saker til Storting og Regjering, kreve plass i Eldreråd, annonsere for å bli synlig, samt oppnå deltakelse på forberedende møter for pensjonister i offentlige institusjoner.

Lokallagsleder Ivar Nesbø karakteriserte Indre Sogn lokallag som "et lite lokallag i utkantNorge på sitt beste". 25 medlemmer fordelt på sju kommuner er en utfordring i seg selv, når en må reise 58 mil for å besøke alle kommunene. (Det er tre mil lenger enn f.eks. strekningen Oslo-Trondheim ...) Dette vanskeliggjør både verving og å få gjennomslag for saker lokalt. Han savnet drahjelp ved at LOP sentralt heller ikke er veldig synlig i media, og framhevet bl.a. at LOP ikke hadde kastet seg frampå i Adeccosaken.

Åtte delegater fikk ordet før dagens forhandlinger ble avsluttet. Alle hadde konstruktive, framtidsrettede synspunkter på veien videre for LOP. Saken avsluttes lørdag.