Har fastlegeordningen en framtid?

I september la Helse- og omsorgsdepartementet fram en rapport som viser dystre tall for landets fastleger. 10 prosent av fastlegene vurderer å slutte i løpet av neste år og nesten ingen studenter ønsker å bli fastleger.

Denne situasjonen har fått mye mediefokus den siste måneden. Blant annet det som kalles «Trønderopprøret», som består av fastleger og NTNU-lektorer som blant annet jobber for å bevare og styrke fastlegeordningen, sikre rekruttering og hindre at fastleger slutter i jobben. De har en egen nettside: https://www.flo20.no

I Dagens Medisin kan man lese en kronikk av Nils Kristian Klev, som er spesialist i allmennmedisin og leder for Allmennlegeforeningen. Der påpeker han at samhandlingsreformen har ført til en rekke nye oppgaver for kommunehelsetjenesten, dette gir i sin tur en økt arbeidsbelastning for fastlegene.

Folkehelseinstituttet har også lagt fram en rapport denne høsten der de presenterer en brukerundersøkelse om innbyggernes erfaringer med fastlegeordningen. Undersøkelsen viser at folk er fornøyde med fastlegene sine, men at de er mindre fornøyde med legenes tilgjengelighet.

bigstock-Senior-Doctor-Talking-To-Patie-290154829.jpg
@