Helsekonferansen 2019

I går og i dag går den årlige helsekonferansen, som arrangeres av Helsedirektoratet, av stabelen. Du kan se alle innleggene fra konferansen i filmopptak.

Årets konferanse omhandler blant annet temaene bærekraft, leve hele livet og mestring, pakkeforløp og samhandling og helsetjenester på nye måter.  Som foredragsholdere er det invitert inn engasjerte fagfolk fra tjenestene, forskere, mennesker med bruker- og pårørendeerfaring og ledere i kommuner og sykehus.

Du kan se programmet for konferansen HER, og videoene fra alle foredragene ligger på Helsedirektoratets YouTube-kanal HER.

Målgruppene for konferansen er fagfolk og ledere i forvaltningen, kommuner, foretak, institusjoner og brukerorganisasjoner, politikere, forskere og  pasienter, brukere og pårørende

bigstock-happy-senior-couple-with-lapto-111149168.jpg
@