Historisk godt trygdeoppgjør

LOP gikk sammen med 7 andre organisasjoner (UNIO, Forsvarets seniorforbund, Senior Norge, LO, FFO,YS og Akademikerne), om krav til trygdeoppgjøret 2023.

Vi krever snitt av lønns- og prisvekst for 2023, med full kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2022.

Vårt krav på løpende pensjoner er derfor 6,91% for 2023 (8,53% fra 01.05.23)

Tilbudet fra Arbeids og Inkluderings Departementet blir lagt fram i møte 23.05.23, men statsråd Marte Mjøs Persen antydet at det ville bli et godt oppgjør for pensjonistene i år, vi ser derfor fram i spenning til møtet i neste uke.

alt

Fra venstre: Rannveig Bærheim fra LOP, statsråd Marte Mjøs Persen, Erik Orskaug fra Unio, Jan Erik Thoresen fra Forsvarets Seniorforbund, Jon Rogstad fra Senior Norge.

IMG-6423.JPG
@