Historisk mange kontakter Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet har hatt et nytt rekordår med over 17300 henvendelser. De fleste henvendelsene gjelder forhold rundt fastlegeordningen og psykisk helse. Det viser årsmeldingen for 2022. Økningen fra 2020 er på nesten 3000 saker, noe som utgjør en stigning på 16 prosent de siste fem årene.

Her kan du lese  Pasient- og brukerombudets ferske Årsmelding fra 2022.

På førsteplass av klageårsaker finner vi fastlegeordningen. Her har klagesakene økt med 44 prosent fra 2018 til 2022, med en jevn økning fra år til år. Nå utgjør altså klagene på fastlegeordningen en femtedel av alle Pasient- og brukerombudets saker totalt.

«Fastlegekrisen er en pasientsikkerhetsrisiko som vi lever med fordi fastlegeordningen ikke fungerer lenger. Vår bekymring har økt i takt med utviklingen, som kun har gått i feil retning». Det sier Jannicke Bruvik, nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud, i en pressemelding.

Antall henvendelser innen psykisk helsevern har en svært stor økning på 55 prosent de siste fem årene, fra 1485 henvendelser i 2018 til 2308 i 2022. Psykisk helsevern står også for en høyere andel klager på manglende tildeling av tjenester, sammenlignet med de andre fagfeltene i spesialisthelsetjenesten.

Ulikheter mellom by og land er også altfor store viser årsrapporten, og det er altfor store variasjoner i hvilke tilbud som finnes på de ulike stedene.

I et intervju med Dagens Medisin sier Bruvik at noe av grunnen til at pasient- og brukerombudene får flere henvendelser er at det er flere som vet om ombudet, flere som er oppmerksomme på hvilke rettigheter de har og at flere ikke får det de trodde de skulle få og møter lavere kvalitet eller rett og slett blir avvist.

«Det er for dårlig tid, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi har ikke fått flere henvendelser om direkte feilbehandling, men det handler om lang ventetid, dårlig informasjon, avviste henvendelser i spesialisthelsetjenestene og at pasientene står i vanskelige situasjoner fordi fastlegen ikke har signert dokumenter eller sendt inn henvisninger» sier Bruvik i intervjuet som du kan lese HER.

Aftenposten har også omtalt denne årsrapporten i en artikkel. De skriver at pasienter og pårørende forteller om utryggheten som oppstår når man ikke har en fast lege å forholde seg til, og at tidligere studier har vist at pasienter som har den samme legen i mange år, lever lenger. De har også mindre sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus enn pasienter uten en fast fastlege.
 

Samfunnsoppdraget til Pasient- og brukerombudet er å arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. I tillegg skal det bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Pasient- og brukerombudet er administrativt underlagt Helsedirektoratet, men er uavhengig og står fritt til å uttale seg om forhold som det mener må endres for å gi pasienter og brukere bedre helse- og omsorgstjenester. Arbeidsområdene omfatter den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Pasient- og brukerombudet  har 15 kontor fordelt over hele landet. Hvert kontor og medarbeiderne der, ledes av et ombud.

bigstock-Elderly-Doctor-And-Patient-Sit-468855983.jpg
@